ماکتمعمارینمایشگاهی

ماکت های برج های مخابراتی و برج میلاد

توضیحات ماکت


مقیاس:

1:250

ابعاد (سانتی متر):

280

سال:

2006 - 2009